CZ | SK | PL

Protierozní rohož

Protierozní rohože i sítě

Protierozní rohože a sítě představují skupinu různých materiálů, v jejímž rámci můžeme vyčlenit prostorové sítě z plastických hmot vyráběné různými metodami, které se vyznačují vysokou trvanlivostí, a dále biologicky rozložitelné rohože a sítě vyráběné nejčastěji z kokosových vláken.

Nezávisle na konstrukci a surovinách slouží tyto materiály k zabezpečení svahů proti erozivnímu působení vody stékající po povrchu a větru, zvláště v rané fázi růstu rostlin.