CZ | SK | PL

Tkané geotextilie

Tkané geotextilie

Tkané geotextilie jsou ploché geosyntetické výrobky vyráběné v procesu tkaní ze dvou soustav (útek a osnova) přízí, nekonečných vláken, tkanic nebo jiných prvků z polypropylenu, polyesteru nebo jiných polymerů, proplétaných obvykle v přímém úhlu.

Slabší varianty s větší roztažností se používají jako separace konstrukcí silničních náspů, valů a jiných konstrukcí od podloží s nižší únosností. Vyrábí se z nich dělící vrstvy mezi zeminami nebo kamenivem s různou zrnitostí.
Silnější tkané geotextilie, které se vyznačují menší roztažností, se používají ke zpevňování zemních konstrukcí různého druhu. Těmito geotextiliemi se zpevňují horní vrstvy silničních a železničních náspů a dolní vrstvy základu. Využívají se rovněž k vyztužování těles zemních hrází, vysokých náspů, strmých svahů a opěrných zdí.


Nejdůležitější využití:

Separace podloží

Tkané geotextilie předchází promísení přírodní zeminy se základem, čímž udržuje integritu konstrukce a současně umožňuje volný průchod tekutin/plynů. Díky použití separační vrstvy z tkané geotextilie dochází ke zlepšení stability náspů a k urychlení konsolidace přírodní zeminy, což umožňuje redukci konstrukčních vrstev a prodlužuje životnost stavby.