CZ | SK | PL

Netkané geotextilie

Netkané geotextilie

Netkané geotextilie jsou ploché netkané geosyntetické výrobky vyrobené z tenkých nepravidelně kladených polypropylenových nebo polyesterových vláken, která jsou vzájemně spojená mechanicky nebo tepelně. Ačkoliv se v literatuře hovoří rovněž o spojení chemickém, v praxi se s takovými textiliemi nesetkáváme.

Vzhledem ke svým mechanickým a hydraulickým vlastnostem se netkané geotextilie používají jako separační, drenážní a filtrační vrstvy. Vzhledem k velké roztažnosti a poměrné nízké odolnosti v tahu je vyloučené jejich použití ke zpevnění podloží. Vhodně zvolené netkané geotextilie lze využít k ochraně těsnění z geomembrány před mechanickým poškozením.


Nejdůležitější využití

Separace podloží

Netkané geotextilie předcházejí promísení přírodní zeminy se základem, čímž udržují integritu konstrukce a současně umožňují volný průchod kapalin/plynů. Díky použití separační vrstvy z netkané geotextilie dochází ke zlepšení stability náspů a k urychlení konsolidace přírodní zeminy, což umožňuje redukci konstrukčních vrstev a prodlužuje životnost stavby.

Francouzská drenáž (korytová drenáž)

Jedno z nejčastějších použití netkané geotextilie, která zde má funkci filtru zadržujícího drobné částice půdy vně drenáže tak, aby neucpaly drenážní systém. U tohoto typu aplikace je důležitá vhodná volba vodopropustnosti a rozměru pórů.