CZ | SK | PL

Geomříže

Geomříže

Geosítě jsou ploché geosyntetické výrobky s otevřenou strukturou, u kterých je plocha otvorů větší než povrch produktu (žeber a uzlů). Tvoří je pravidelná soustava žeber a uzlů získaná díky příslušnému vytlačování a protahování tabule polymeru v případě sítí s tuhými uzly, nebo splétáním, slepováním či svařováním pravidelně rozmístěných pruhů tvořících žebra v případě sítí s elastickými uzly. Geosítě se nejčastěji vyrábí z polypropylenu, polyesteru a dále z polyvinylalkoholových vláken, skleněných vláken, uhlíkových a čedičových vláken.

Díky vysoké odolnosti v tahu a tuhosti jsou geosítě zvláště účinné jako výztuhy v systémech s kamenivem. Jejich funkce při zpevňování zeminy je založena především na využití sil vyplývajících ze vzájemného zapadání žeber sítě a kameniva.